Actualités

RACINE INFO: Ayiti/ Jounen Entènasyonal Dwa Fanm yo : Minis Sofia LOREUS pale sou wòl enpòtan edikasyon ak fòmasyon ka jwe pou lavni fanm ak tifi

Jounen vandredi 8 mas la ki senbolize Jounen Entènasyonal Dwa Fanm yo, Minis Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm nan, Doktè Sofia LOREUS, pwononse yon diskou ki montre solidarite l ak tout fanm nan peyi Dayiti ak aletranje. N ap gen chans li diskou sila a nan paragraf ki pral vini yo.

Mesaj Doktè Sofia LOREUS, Minis Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm Nan okazyon Jounen Entenasyonal Dwa Fanm yo, 8 mas 2024 :

Mesye dam, frè m ak sè m yo, Fanm Dayiti,

Se avèk anpil Iapenn, kè sere m ap adrese m ak nou jodi a,nan okazyon Jounen Entènasyonal Dwa Fanm yo. Moman anme tankou fyèl sa a lakoz tout fanm, tout manman ak 7 kout kòd nan ren tèlman sitiyasyon an difisil.

Gwo dat sa a, tankou sa toujou fèt chak ane, se yon moman pou n mete aksan sou anpil aksyon ki pèmèt fanm reyalize tet yo, epi ki fè de yo yon bann jeni san parèy, sitwayèn konsistan k ap fe sosyete a avanse nan tout domèn nan lavi nasyonal Ia. Kidonk, jounen sa a ofri tou posiblite pou tout aktè ak aktris yo gade pi devan nan objektif pou yo adopte nouvo mezi ki vize pwoteje dwa fanm ak tifi.

Mwen menm Kòm Minis Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm, nan Jounen entènasyonal Dwa Fanm sa a, mwen salye kokennchenn travay tout fanm ak tifi kèlkeswa ran sosyal yo, kèlkeswa kote yo ye nan peyi a.

Depi kèk tan, n’ap viv yon sitiyasyon ki difisil anpil, kote ensekirite ak divès kalte krim ap boulvèse sosyete a. Konsa, gang ame detwi byen, piye boule, vòlè, vyole fanm ak tifi, epi touye manm popilasyon an. Sitiyasyon vyolans sa a ki gen gwo konsekans sou fanm yo, fòse manm nan popilasyon an kouri kite katye yo pou ale pran refij kay yon fanmi k ap viv nan yon Iòt katye plizoumwen « trankil » oswa sou plas piblik ak nan Iekòl ak/oswa nan legliz. Se fanm ak tifi ki plis viktim nan mouvman sa a Yo.

Jodi a, nou pa dwe rete sèlman ap plenyen. Nou dwe pran pwoblèm nou ak 2 men epi batay kòt a kòt pou n chèche solisyon. Nan okazyon Jounen Entènasyonal Dwa Fanm sa a, nou dwe pran angajman pou nou aji vit. E se pou rezon sa nou kwè li te enpòtan anpil pou n oryante selebrasyon ane sa a anba tèm nasyonal la ki se:.

«Envesti nan ledikasyon ak fòmasyon fanm,se bay sosyete a yon lòt avni.»

Tèm nasyonal sa a se yon konsekans tèm entènasyonal la ki se:«Envesti nan fanm: akselere vitès la. »

Tèm ane sa a mete aksan sou wòl enpòtan edikasyon ak fòmasyon ka jwe nan lavni fanm ak tifi. 2 faktè sa yo reprezante engredyan ki nesesè k ap pèmèt fanm ak tifi yo kontrekare diskriminasyon y ap sibi nan sosyete a. Nan sans sa a, mwen envite tout manm ki fòme gwo fanmi ayisyèn an, kit se Leta, sosyete sivil la, pati politik yo, òganizasyon sosyo-kiltirèl ak relijye yo ak tout aparèy ideyolojik repiblik la, pou yo fè gwo jefò yon mannyè pou rekonsilye peyi a ak tèt li.

Nou pa gen lòt chwa, sinon nou tout pral mouri.

Pandan n ap medite ansanm sou Jounen Entènasyonal Dwa Fanm yo, m ap fè yon apèl ak lidè fanm yo toupatou nan peyi a pou yo jwe wòl yo kòmsadwa nan travay pou lapè ak sekirite retabli nan divès kalte kriz n ap sibi depi kèk tan nan peyi a. Li nesesè anpil pou-n jwe lidèchip nou , kòm reprezantan plis pase 50% nan popilasyon nasyonal la.
Se yon obligasyon pou fanm yo pozisyone tèt yo kòm ouvriyèz lapè. Se yon obligasyon tou ki gen rapò ak Rezolisyon 1325 Konsèy Sekirite Nasyonzini ki te pran nan lane 2000.

Mesye dam, frè m ak sè m yo, Fanm Dayiti

Mwen vle fini mesaj mwen an pandan m ap ankouraje nou kenbe tèt ansanm nan moman difisil sa a nasyon an ap travèse a. Solidarite, konpreyansyon, inyon se, jiskaprezan, pi bon opsyon pou Iapè sosyal tabli nan peyi a. Li Iè pou nou mete bout nan diskisyon, Chire pit ak divizyon.

Lè a rive pou nou kole zepòl, fè tèt kole pou n brase lide ansanm pou n sove peyi nou an. Se pou sa, mwen ankouraje fanm yo pou yo kontinye etabli nouvo estrateji ki ka mennen nan emansipasyon yo, pou pèmèt yo reyalize objektif endividyèl yo ak kolektif yo, pou elimine povrete epi rive tabli yon kwasans ekonomik pou tout moun.

NASYON AYISYÈN AN! FANM AYISYÈN!
Mèsi anpil.

RACINE INFO

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page